In het kort het verhaal wat er zich op 21 november 1944 heeft afgespeeld op de Saardijk De 15e Schotse Divisie rukte op 21 november 1944 vanuit Beringe via de zogenaamde Skyeroute over de Kleefsedijk op richting Sevenum. Op de Vliegert in Grashoek stuitten ze daarbij op behoorlijke tegenstand. Vooruit lopend ging de verkenningspatrouille van de Reconaissance Troop echter op 21-11-1944 (de dag vóór de bevrijding van Sevenum) op verkenning richting De Vorst. Een tweetal Churchiltanks van de Scots Guards begeleide deze verkenningseenheid. Lance Sergeant Brown’s tank liep daarbij echter op een mijn aan de Saardijk en tankchauffeur John Shiells kwam daarbij om het leven. Hij was opslag dood en werd slechts 21 jaar. John werd vlakbij de plaats waar hij om het leven kwam in de berm langs de Saardijk begraven en ‘n eenvoudig houten kruis markeerde zijn rustplaats. Het graf bevond zich tussen de woningen van de fam. P.J. Pauwels en de fam. P.J. Janssen tussen de huidige huisnummers 6 en 7. John heeft hier zijn rustplaats gevonden tot 01-08-1947.
Het graf werd geadopteerd en gedurende bijna drie jaar verzorgd door Wed. Pauwels die destijds woonde aan de huidige Saardijk in Sevenum. Het 4 mei Comité Sevenum wil deze gebeurtenis op een speciale manier herdenken in dit jaar van 75 jaar bevrijding. Enerzijds natuurlijk om deze Schotse tankchauffeur te eren die als allereerste bevrijder van Sevenum zijn leven gaf voor onze vrede en vrijheid. Maar ook vanwege het hartverwarmende verhaal dat er achter zit over de onbaatzuchtige zorg van een eenvoudige boerin en moeder van een groot gezin voor het graf van deze soldaat. Een klein voorbeeld van medemenselijkheid in de wrede onmenselijkheid van de oorlog. Onze dorpsgenoot Piet Snellen heeft onderzoek gedaan naar wat zich heeft afgespeeld op 21 november 1944 en de jaren erna. Hij heeft een dossier aangelegd over deze gebeurtenis dat u in de bijlage aantreft. Het plan is opgevat om op de plaats waar John Shiells zijn tijdelijke rustplaats vond in de berm langs de Saardijk(een onverharde en voor groot verkeer afgesloten, doch voor toeristisch fietsverkeer druk bereden landweg) een klein monument op te richten ter nagedachtenis. De heer Snellen heeft in Schotland de nabestaande gevonden van John Shiells. Wij willen hen graag uitnodigen voor de onthulling van het monument, alsmede de nazaten van mevrouw Ida en de heer Johannes Pauwels en verdere genodigden en belangstellenden. De onthulling zal plaats vinden op zaterdag 23 november om 10.30 uur en zal een sober doch eervol(militair) karakter hebben. Last post blazen, kranslegging, toespraken voor de Schotse gasten. De onthulling is voor iedereen toegankelijk.