Stichting Dorpsraad Sevenum

Behouden wat we hebben en eventueel nog verbeteren

 

De Stichting Dorpsraad Sevenum heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid van het dorp Sevenum te behouden c.q. te verbeteren. Zij wil een brugfunctie zijn voor de wensen en ideeën van de bewoners naar gemeente. Ook zijn wij er voor organisaties/verenigingen en groepen die in de uitvoering tegen zaken aanlopen waarbij de dorpsraad wat kan betekenen.

 

Adviseren en ondersteunen waar dat nodig is, of onder de aandacht brengen van de bestuurders, een gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 

Dit kan de Stichting niet alleen, de ideeën en wensen om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen moeten van de bewoners komen. 

 

Eenmaal per maand (elke eerste woensdag van de maand, aanvang 19:30 uur) vergadert de Dorpsraad in De Wingerd te Sevenum. 

 

Hier bent u altijd welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar. 

 

Informatie over de te bespreken punten, agenda zal vooraf in ’t Klokske worden gepubliceerd of vind u op deze website.