Prioriteitsgelden

Voorwaarden aanvraag

 • Het dient de “leefbaarheid” in Sevenum te verbeteren.
 • Het mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen.
 • Het mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente.
 • De gelden mogen niet behoren tot:
  • De reguliere exploitatie.
  • Programmakosten.
  • Accommodatiekosten.
 • Het is niet mogelijk hiervoor op een andere wijze subsidie te ontvangen.
 • Het betreft een eenmalige vergoeding.

 

Algemeen

 • Niet alle ingediende aanvragen worden vanzelfsprekend toegekend. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • Waar nodig zal de dorpsraad om een toelichting vragen.
 • Uitkering van gelden vindt plaats na realisering van het project / initiatief en ontvangst van de (originele) factuur / facturen.

 

Bijlagen

Bij dit aanvraagformulier dient te worden toegevoegd:

 • Een omschrijving van het project / initiatief.
 • Een begroting van de te verwachten kosten.
Prioriteitsgelden Aanvraagformulier 2023 E
PDF – 116,8 KB 322 downloads