Sevenum vroeger

In samenwerking met de Heemkunde en Ad Philipsen Films bieden we hier voor alle
(oud-) inwoners van Sevenum de foto's en video's aan die iedere dag op facebook geplaatst worden.
Op deze manier kan iedereen die geen facebook toch genieten van alle mooie momenten,
van de vroegere Gemeente Sevenum.

Heemkundevereniging Sevenum

De vereniging heeft als doel de leden van de vereniging en andere belangstellenden meer inzicht te geven op het gebied van historie, dialect, volkscultuur, flora en fauna en eventuele andere aandachtsvelden met betrekking tot Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Zij streeft naar het behoud van waardevolle kenmerken binnen haar werkgebied.
Heemkundevereniging Sevenum
Heemkundevereniging Sevenum
Hulp gevraagd:
Verslag gemeenteraad 26 april 1968

De raad in Sevenum besluit om een nieuwe verbindingsweg naar Venlo aan te leggen. De weg is geprojecteerd vanaf de Grubbenvorsterweg via de Weel en de Römer langs het industrieterrein Groot Boller naar de Maasbrug in Venlo-Blerick. De afstand naar Venlo wordt hierdoor met een derde bekort. Het tracé heeft een lengte van 7 km. De totale kosten fl 3.180.500,- komen voor rekening van de gemeenten Sevenum en Venlo. Sevenum betaalt fl 1.690.467,98 .
Het bouwprogramma 1968 voorziet in 4 woningen in Kronenburg en 18 in Sevenum, nl 12 aan de van Ulftstraat, 2 aan de Reiffenburgstraat en 4 aan de Bosschekampstraat

Wie heeft er een foto van de aanleg van de Venloseweg, van het viaduct over de A67, of van de vroegere Weel in de jaren 60?
Bijgevoegd een kaart van de "weg naar Venlo" voordat de Venloseweg rond 1971 aangelegd werd.
Heemkundevereniging Sevenum
Heemkundevereniging Sevenum
1994: Jagersvereniging St Hubertus , Sevenum
Heemkundevereniging Sevenum
Heemkundevereniging Sevenum
Foto vanaf het Kuiperpad richting kerk jaren 30?
Heemkundevereniging Sevenum
Heemkundevereniging Sevenum
Het Raadhuislein met linksboven nog de bibliotheek
Heemkundevereniging Sevenum
Heemkundevereniging Sevenum
Gezicht op de kerk Kronenberg vanuit Tiesenhof, Hees 75