Gezamenlijke Collecte Sevenum


Stichting Goede Doelen Sevenum


GEZAMENLIJKE GOEDE DOELEN COLLECTE 2018

Alle inwoners van Sevenum

De totale opbrengst van de collecte 2018 is bekend. De deelnemersraad is weer heel tevreden met het goede resultaat! Alle fondsen mogen weer een mooi bedrag ontvangen. Graag willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan de collecte van 2018 hartelijk bedanken voor de inzet. Zonder collectanten bestaat er geen collecte!


Deelnemende collectes

Overwin Alzheimer, dan hoeft niemand zichzelf te verliezen
www.alzheimer-nederland.nl
Draagt bij aan een littekenvrije toekomst
www.brandwonden.nl
Minder kanker. Iedereen verdient een morgen
www.kwf.nl
Sommige dingen zijn niet te verteren
www.mlds.nl
Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan
www.hartstichting.nl
Wat heb jij over voor een nierpatiënt?
www.nierstichting.nl
Krachtig tegen spierziekten
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
Reuma zo snel mogelijk de wereld uit
www.reumafonds.nl
Helpt direct! Overal, iedereen, onpartijdig, neutraal
www.rodekruis.nl
Met uw hulp blijven zij van steun verzekerd
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
Er kan zoveel meer dan je denkt
www.zonnebloem.nl
Een toekomst zonder suikerziekte. Daar gaan we voor!
www.diabetes.nl
Voorkom en genees hersenaandoeningen
www.hersenstichting.nl
Bundelt de krachten in strijd tegen Multiple Sclerose
www.nationaalmsfonds.nl
Gezonde longen, van levensbelang
www.longfonds.nl
Samen tegen epilepsie
www.epilepsiefonds.nl

Opmerkingen
Wilt u de organisatie nog iets zeggen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger.
Stuur dan gerust een e-mail naar goededoelensevenum@gmail.com.


Opbrengst 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018
De stichting en de deelnemersraad zijn zeer tevreden. Na de prachtige opbrengsten van 2014 (euro 28.254), 2015 (euro 28.730), 2016 (euro 27.026) en 2017 (euro 32.794) is er in 2018 weer een heel mooie opbrengst gerealiseerd: euro 31.503!
Hieronder treft U de verdeling aan. Hopelijk wordt ook 2019 weer een goed jaar!

      2014     2015     2016   2017   2018
Alzheimer
Nedederland
2373     2336     1918   2474   2513
Ned. Brandw.
Stichting
1368     1342     1262   1553   1520
KWF Kanker-
bestrijding
3647     3456     3524   4012   3883
Maag Lever
Darm stichting
1436     1427     1344   1654   1591
Hartstichting 2569     2679     2510   3029   3322
Nierstichting 2006     1971     1721   2135   2082
Prinses
Beatrixfonds
1378     1459     1415   1623   1436
Reumafonds 1760     1778     1657   2020   1861
Ned. Rode Kruis 1602     1652     1533   1840   1503
Fonds. Verstand. Gehandicapten 1276     1496     1175   1528   1460
Handicap.nl 1166     1197     1110   -----   -----
Zonnebloem -----     -----     -----   1586   1510
Diabetesfonds 1698     1606     1690   1945   1770
Hersenstichting 1710     1905     1745   2135   2104
MS-fonds     1408     1484     1427   1708   1585
Longfonds 1610    

1713

    1819   2053   1963
Epilepsiefonds 1248     1231     1176   1501   1400
Totalen:     28254     28730     27026   32794   31503