Collecte Goede Doelen Sevenum

April 2023 - Aan alle inwoners van Sevenum,  

Inmiddels heeft u de envelop en de invullijst ontvangen met de zestien deelnemende fondsen voor de gezamenlijke collecte in Sevenum.

Op de invullijst kunt u per fonds aangeven welk bedrag u wilt schenken. U telt het totaalbedrag bij elkaar op en stopt de invullijst samen met het totaalbedrag in de envelop. Plak de envelop daarna dicht. U kunt er ook voor kiezen om een totaalbedrag in de envelop te stoppen en het bedrag onderaan in te vullen zonder aan te geven voor welk fonds het bedrag bedoeld is. Wij verdelen uw bedrag dan evenredig over de fondsen. Op de invullijsten hoeft u geen naam te vermelden, uw gift blijft zo anoniem. Het is mogelijk dat u om fiscale of een andere reden liever per bank/giro geeft. In dat geval verzoeken wij u het formulier op de achterzijde van de invullijst in te vullen en ons toestemming te geven uw gift eenmalig automatisch te incasseren. Deze manier is natuurlijk niet anoniem, zodat wij later indien nodig met u contact kunnen opnemen.

Voor het eerst is het nu ook mogelijk om per QR-code te betalen. U scant de Code en vult zelf het bedrag in. Wilt u een verdeling maken per fonds vul dan a.u.b. ook de invullijst in.

Voor de duidelijkheid: alleen landelijke erkende goede doelen met CBF Keurmerk doen mee.

We rekenen erop dat u serieus nadenkt over uw gift.

Alle stichtingen en fondsen hebben uw steun hard nodig! Tussen 11 en 14 april komen collectanten de envelop bij u ophalen. Hopelijk staat de envelop klaar als de collectant komt.

De collectanten zijn herkenbaar aan de emmer voorzien van ons logo (zoals op deze brief). Mocht u om een of andere reden onze collectanten missen, dan komen zij in de loop van de week nog eens aan de deur. Wanneer u (bijv. in verband met vakantie) de gehele week niet thuis bent, dan kunt u uw gesloten envelop afgeven op de Maasbreeseweg 27 (tegenover Sevenheym). Samen met alle contactpersonen van de 16 fondsen zullen de enveloppen verwerkt worden. Daarna zal naar elk fonds het voor hen bestemde bedrag overgemaakt worden. De opgehaalde bedragen zullen in 't Klökske vermeldt worden. Onze organisatiekosten worden volledig gedekt door de sponsoren op de achterzijde van deze brief! Hartelijk dank daarvoor! We rekenen op een succesvolle collecte en danken u bij voorbaat voor uw gift. Namens de contactpersonen van alle fondsen, bij voorbaat onze hartelijke dank!


Bestuur Stichting Collecte Goede Doelen Sevenum

Maasbreeseweg 27, 5975 BL Sevenum

KvK: 56703236

Rabobank IBAN: NL09 RABO 0152 8892 56

goededoelensevenum@gmail.com 

 

Voor het eerst is het nu ook mogelijk om
per QR-code te betalen. U scant de QR-code hiernaast en vult zelf het bedrag in.

Wilt u een verdeling maken per fonds
vul dan a.u.b. ook de invullijst in.


Brief Inwoners Collecte 2023
PDF – 527,1 KB 113 downloads
Invul Machtigingsformulier 2023
PDF – 962,7 KB 113 downloads
QR Rabobank Collecte GDS 2023
PDF – 40,6 KB 110 downloads