Prioriteitsgelden

Aanvraagformulier

Voorwaarden aanvraag.

·         Het dient de “leefbaarheid” in Sevenum te verbeteren.

·         Het mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen.

·         Het mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente.

·         De gelden mogen niet behoren tot:

o       De reguliere exploitatie.

o        Programmakosten

o       Accommodatiekosten.

·         Het is niet mogelijk hiervoor op een andere wijze subsidie te ontvangen.

·         Het betreft een eenmalige vergoeding.

 

Algemeen.

·         Niet alle ingediende aanvragen worden vanzelfsprekend toegekend. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.

·         Waar nodig zal de dorpsraad om een toelichting vragen.

·         Uitkering van gelden vindt plaats na realisering van het project / initiatief en ontvangst van de (originele) factuur / facturen.

 

Bijlagen.

Bij dit aanvraagformulier dient te worden toegevoegd:

·         Een omschrijving van het project / initiatief.

·         Een begroting van de te verwachten kosten.