Publicatiebericht

Publicatiebericht

 

Informatieavond Gebiedsvisie A73-Maaslijn

Op 5 oktober organiseert gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project Gebiedsvisie A73-Maaslijn. Iedereen die geïnteresseerd is in deze visie is welkom om mee te praten. Heb je interesse? Meld je dan aan via onze website: www.horstaandemaas.nl/gebiedsvisie-a73-maaslijn.

 

Van gebiedsverkenning naar gebiedsvisie A73-Maaslijn

In 2021 heeft in het gebied A73-Maaslijn, het gebied tussen de snelweg A73 en de spoorlijn tussen Venlo en Nijmegen, een gebiedsverkenning plaatsgevonden. Het doel van deze verkenning was om de mogelijkheden voor windmolens in dit gebied te onderzoeken. In het gebied A73-Maaslijn zijn 3 gebieden waar misschien windmolens kunnen komen. Dit zijn Witveld, Hoogheide en Klaver 11. We maken daarom een gebiedsvisie voor dit gebied. In de gebiedsvisie komt te staan of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. We kijken in de gebiedsvisie ook naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouwbedrijven, natuur en leefbaarheid. Samen met inwoners, bedrijven en mensen of organisaties met een belang in het gebied, werken we de visie uit. De gemeenteraad beslist in februari over de gebiedsvisie.

 

Meer informatie en aanmelden

Tijdens de informatiebijeenkomst praten we geïnteresseerden bij over het proces en de planning om te komen tot de gebiedsvisie. Deze avond gaan we graag in gesprek over de mogelijke ontwikkelingen in het gebied. Ook kunnen zorgen en/of aandachtspunten worden gedeeld.

 

Op onze website leest u meer informatie over de Gebiedsvisie A73-Maaslijn. Ook kunt u zich op de website aanmelden voor de bijeenkomst op 5 oktober. De bijeenkomst start om 19 uur. Aanmelden is mogelijk tot donderdag 29 september. Daarna ontvangt u van ons de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt.